Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze výboru konané dne 5.5. 2014

9. 5. 2014

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Frýdlant
Zápis  ze schůze výboru  konané dne 5.5. 2014


Přítomni:   př. Stárková, Gamper, Hanzlík,  Stárek, Pelikán, Mráz

       Př. Appel a př. Štrbová požádali o souhlas s renovací stávající el. přípojky. Přípojka bude renovována na vlastní náklady žadatelů. Výbor s tímto souhlasí. Dále př. Appel požádal o souhlas s vybudování opěrné stěny, která zamezí neustálému sesouvání zeminy. Výbor souhlasí.

       S žádostí př. Popíkové o vybudování oplocení mezi jejím pozemkem a pozemkem př. Doležela výbor nesouhlasí, dle osadního řádu je zakázáno  volné pobíhání psů a stavění plotů uvnitř kolonie.

       Výbor vyslovil poděkování všem (zejm. př. Bednárové), kteří připravili terasu na vydařenou akci konanou 30.4.2014 „Pálení čarodějnic“.

      Do konce dubna nebyly vzneseny žádné připomínky  k rozdělení brigád. Tyto jsou tudíž odsouhlaseny a platí daný rozpis pro rok 2014.

      Př. Hamáček zaplatil 100,- Kč za zvýšený odběr el. energie.

      Dne 23.5.2014 se uskuteční setkání s Turisty „Na rozhledně“. Odjezd je v 15 hod. od garáží  mikrobusem. Občerstvení zajištěno.

     Výbor děkuje př. Vackovi a př. Popové za chemický postřik cest v celém areálu kolonie.         

     Připomínáme, že máme od sponzora p. Jurkoviče cement a vápno na opravu podezdívek oplocení. Tento materiál si můžete pro případné opravy vyzvednout ve skladě..

      Den 17.5.2014 bude puštěna od 10 hod. voda. Žádáme př. Vacka, Korečka, Cermana a Appela, aby provedli napuštění systému. Zároveň žádáme, aby byl každý přítomen u své přípojky a v případě poruchy problém okamžitě řešil.

    „UPOZORNĚNÍ“  - Pokud někdo nesouhlasí s uveřejněním snímků pořízených z akcí konaných naší ZO na web stránkách a v kronice naší organizace, ať tento požadavek oznámí výboru.

     V pátek 2.5.2014 proběhla akce 1. třídy ze ZŠ Bělíkova, pro kterou jsme připravili soutěže a malé občerstvení v klubovně.

     Připomínáme úklidové četě nutnost úklidu klubovny před volbami do Evropského parlamentu (a to do 23.5.2014). Děkujeme.

     V pátek 2.5.2014 zahrál v klubovně ředitel LŠU p. Hrdina Ladislav se svým synem. Večer se vydařil a děkujeme touto formou za příjemně strávené chvíle.

     Opětovně připomínáme na nutnost dodržovat „NEDĚLNÍ KLID“ a „ZÁKAZ PARKOVÁNÍ“ v kolonii.

 

 

Za výbor ZO: př. P. Gamper, J. Stárek                                                          
         Stárková J.                                                                                                                                              předsedkyně ZO