Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jarní schůze dne 23.3.2013

25. 3. 2013

Zápis z jarní schůze dne 23.3.2013
základní organizace Českého zahrádkářského svazu Frýdlant .
Za výbor se zúčastnil : př. Mráz, Gamper, Appel, Řeháková, Laburdová,
Šíma, Hanzlík
Omluven: př. Koreček

Vzhledem k tomu , že  schůze se konala mimořádně mimo klubovnu
a to  v salonku  restaurace Daniela  zúčastnil se menší počet zahrádkářů.


Bylo projednáno :

1) Př. Mráz informoval o průběhu zájezdu do Lysé nad Labem. Pro příští
    rok  2014 by bylo vhodné vybrat jinou výstavu /duben /.

2) Byla podána informace o krádežích na zahrádkách dne 1.února 2013, policií ČR
    byla krádež objasněna. Pokud někdo z poškozených chce uplatňovat náhradu
    musí vše řešit sám ve spolupráci s policií a pojišťovnou.

3) Na konci roku byl při vyúčtování za elektřinu zvýšený doplatek, zvýšená spotřeba
    elektřiny za klubovnu 2x, a  4,5x je zvýšená spotřeba elektřiny za osadu.

4/Ve spotřebě vody  došlo k úspoře ,vlivem zachytávání  dešťové vody ze střech na
    zahrádkách.Zachytávání dešťové vody  je třeba důsledně provést u zbývajících
    zahrádek.

5) Spolupráce s MÚ Frýdlant – pro seniory se koná 4.dubna setkání
    v
 Předláncích U Vohnoutů –akce je hrazena MÚ Frýdlant.
.   Další akcí je spolupráce se školkou Frýdlant, která proběhne 11.4.2013 od 10.00
    hod jako „otevírání zahrádek“, kde se bude zpívat a povídat o zahrádkách.
    Další akce se připravuje s gymnáziem Frýdlant v průběhu května – kreslení květin
    a zátiší na zahrádkách s následným pohoštěním a výstavkou prací v klubovně.

6) Výbor připravuje „tajný výlet „ na 24.5.2013 do Jizerských hor
    - dále na poslední dny v červnu o víkendu stanování dědků s vnoučaty
    – Polní domky -Černousy

7)Př. Gamper seznámil zahrádkáře s brigádami v roce 2013.U př.Gampery je
    zpracována tabulka prací, která bude doplněna o přidělené práce po dohodě do
    konce dubna. Př. Gamper upozornil, že budeme sekat trávu i kolem osady za což
    nám MÚ Frýdlant poskytne úhradu. Dále bylo upozorněno , že spalitelný odpad ze
    zahrádek je nutné umístit na společný kompost do konce dubna, aby mohl být
    spálen při pálení čarodějnic.Jak již bylo informováno v dílně je mnoho pomůcek
    a zařízení, která si mohou zahrádkáři zapůjčit pro provádění prací na zahrádkách.
    Klíče od dílny má př. Cerman a př. Ryšavý. V r. 2013 bude opět za zvýšenou
    spotřebu elektřiny při větších stavebních úpravách na příslušných zahrádkách
    vybírán poplatek 100,- Kč .

8) Příští schůze výboru zahrádkářů se bude konat dne 8.4.2013 od 16.00 hod.

p1070765.jpg